Vad är föreställningarna om det nordliga? Etiska principer

Chartier, Daniel (2018). Vad är föreställningarna om det nordliga? Etiska principer. Montréal och Harstad (Norge), Imaginaire Nord och Arctic Arts Summit, coll. « Isberg », 157 p.

Fichier(s) associé(s) à ce document :
[img]
Prévisualisation
PDF
Télécharger (1MB)

Résumé

Le Nord est un espace imaginé et représenté depuis des siècles par les artistes et les écrivains du monde occidental, ce qui a mené, au fil du temps et de l'accumulation successive de couches de discours, à la création d'un " imaginaire du Nord " - que ce Nord soit celui de la Scandinavie, du Groenland, de la Russie ou du Grand Nord, ou encore des pôles. Or les Occidentaux ont atteint le Pôle Nord il n'y a qu'un siècle, ce qui fait du " Nord " le produit d'un double regard, de l'extérieur - les représentations, surtout occidentales - et de l'intérieur - les cultures nordiques (inuites, scandinaves, cries, etc.). Les premières étant souvent simplifiées et les secondes méconnues, si l'on souhaite étudier le " Nord " dans une perspective d'ensemble, nous devons donc poser deux questions : comment définir le Nord par l'imaginaire ? Selon quels principes éthiques devons-nous considérer les cultures nordiques pour en avoir une vue complète, incluant notamment celles qui ont été minorées par le Sud ? Nous répondrons ici à ces deux questions, d'abord en définissant l'imaginaire du Nord, puis en proposant un programme intégrateur pour " recomplexifier " l'Arctique culturel. Édition multilingue en français, mais aussi en norvégien, suédois, danois, russe, anglais et sâme du Nord. Det nordliga har i århundraden föreställts och framställts av västerländska målare och författare. Med en gradvis ackumulering av diskursiva lager har det med tiden lett till att det har uppstått ”föreställningar om det nordliga” – oavsett om det nordliga är norra Skandinavien, Grönland, Ryssland eller det höga Norden eller polartrakterna. I själva verket nådde västerländska upptäcktsresande Nordpolen först för hundra år sedan, vilket har medfört att ”det nordliga” har konstruerats utifrån ett dubbelt perspektiv: ett utifrånperspektiv – konstruerat utifrån de västerländska framställningarna – och ett inifrånperspektiv – konstruerat utifrån de nordliga kulturerna (inuiter, samer, cree etc.). De förstnämnda framställningarna var ofta stereotypa och de senare ignorerade, så om vi vill studera ”det nordliga” ur ett helhetsperspektiv måste vi ställa oss två frågor: Hur kan man definiera och förstå ”det nordliga” genom det föreställda? På vilka etiska principer bör en analys som siktar mot en helhetssyn vila, som särskilt inkluderar de perspektiv som tidigare har negligerats av det sydliga? I artikeln besvarar författaren dessa två frågor, först genom att definiera föreställningarna om det nordliga och därefter genom att föreslå ett integrativt program för att ”rekomplexifiera” det kulturella Arktis. Flerspråkig utgåva på svenska, men också på norska, danska, ryska, franska, engelska och nordsamiska.

Type: Livre
Mots-clés ou Sujets: Nord, Arctique, Québec, Canada, Norvège, Suède, Islande, Groenland, Russie, Alaska, Autochtone, Froid, Scandinavie, Grand Nord, Nordicité, Hivernité, Éthique, Pôle, Imaginaire, Culture, Minorité, Finlande, Danemark, Colonisation, Norden, Arktis, Quebec, Kanada, Norge, Sverige, Island, Grönland, Ryssland, Alaska, Native, Kall, Skandinavien, Norden, Norden, Vinter, Etik, Pol, Imaginary, Kultur, Minoritet, Finland, Danmark, Kolonisering
Unité d'appartenance: Faculté des arts > Laboratoire international de recherche sur l'imaginaire du Nord, de l'hiver et de l'Arctique
Déposé par: Daniel Chartier
Date de dépôt: 14 juin 2018 08:23
Dernière modification: 14 juin 2018 08:23
Adresse URL : http://archipel.uqam.ca/id/eprint/11348

Statistiques

Voir les statistiques sur cinq ans...